Conveni de col·laboració entre BR i l’Autoritat del Transport Metropolità: confecció d’un repositori de dades cartogràfiques de les xarxes d’infraestructures i transport públic