Conveni de col·laboració per a la realització conjunta d’alguns projectes del programa de renovació i adequació de les normes i el planejament urbanístic de la ciutat de Barcelona