Conveni entre Barcelona Regional i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, per realitzar l’estudi de la funcionalitat ecològica i la biodiversitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona