Conveni entre la Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC i Barcelona Regional per la modelització de la demanda per l’avaluació del PDU