Conveni interadministratiu de col·laboració per a l’accés a la informació geogràfica de distribució de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya