Conveni per a la realització d’escenaris climàtics futurs