Encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA per la realització de projectes d’assessorament i suport tècnic a l’Àrea de mobilitat, infraestructures i serveis urbans, urbanisme i habitatge durant l’any 2024