Encàrrec a mitjà propi de la Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA relatiu a les tasques de la direcció de projectes estratègics (Estratègia Delta, Pla Litoral i altres)