Encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà SA per la realització de projectes d’assessorament i suport tècnic a l’Àrea d’Ecologia Urbana durant el 2020