Encàrrec de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. a Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. relatiu als treballs de consultoria tècnica per l’elaboració dels estudis i avantprojectes de transformació i l’anàlisi i assessorament urbanístic dels mateixos