Encàrrec de gestió de Ferrocarril Metropolità de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. per a l’actualització de la informació de base del model de simulació de demanda de mobilitat de TMB