Encàrrec de gestió de la Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà SA, relativa a tasques de l’oficina estratègica de l’àmbit del Pla del Delta del Llobregat