Encàrrec de gestió de la Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, relatiu a les tasques de l’oficina estratègica de l’àmbit del Pla Delta del Llobregat