Encàrrec de gestió de la Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona Regional, Agència de desenvolupament Urbà, S.A., relativa a tasques de l’oficina estratègica de l’àmbit del Pla del Delta del Llobregat