Encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, per dur a terme actuacions d’assessorament i suport tècnic en matèria d’execució de projectes d’inversió durant l’any 2016