Encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional