Encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a BR consistent en la prestació de tasques d’assessorament i suport tècnic (actuacions preliminars segona fase 2012)