Encàrrec de gestió de l’Autoritat Portuària de Barcelona a Barcelona Regional per a la redacció d’un Pla d’implantació d’energia renovables al Port de Barcelona