Encàrrec de gestió de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la rehabilitació de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, relatiu a les tasques de coordinació de la publicació i exposicions sobre l’habitatge a la ciutat de Barcelona