Encàrrec de gestió de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, relatiu a tasques de producció industrialitzada d’habitatges