Encàrrec de gestió del Consorci del Besòs a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA per l’any 2015