Encàrrec de gestió per la prestació de tasques d’assessorament i suport tècnic directament vinculats a l’execució d’estudis urbanístics, d’infraestructures i mediambientals