Encàrrec en relació amb el procés d’avaluació ambiental estratègica i el model de mobilitat i transport del Pla Director Urbanístic Metropolità