Encàrrec per donar suport a l’actualització del sistema d’indicadors i manteniment de les bases de dades que conformen el datawarehouse de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona