Encàrrec per dur a terme el càlcul de la petjada de carboni del turisme de Barcelona