Encomanda AMB per a la posada en marxa de l’oficina tènica de suport a la Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’AMB per a la preparació del document d’avanç del PDUM i per a la coordinació de la Secretaria tècnica del Pla especial del Parc natural de Collserola