Encomanda de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a BR per a la redacció del projecte executiu de l’espigó de la platja de Sant Sebastià a Barcelona