Encomanda de gestió de Parcs i Jardins a BR per l’elaboració de diversos projectes a les platges del litoral de Barcelona