Encomanda de gestió de Parcs i Jardins de Barcelona a BR, per al manteniment de les boies flotants de les platges de Barcelona