Encomanda de gestió de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, a BR per al manteniment de les boies flotants de les platges de Barcelona