Encomanda entre Barcelona Regional i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la realització dels treballs de desenvolupament del Pla de Sostenibilitat del 2015