Encomanda de gestió per a l’estudi de la memòria sobre els aspectes tècnics, econòmics, jurídics, socials i ambientals en relació a les alternatives de models de gestió dels serveis metropolitans del cicle de l’aigua