Encomanda de gestió per la realització de les tasques organitzatives per la posada en marxa del Barcelona Clúster Nàutic