Encomanda de Transports de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà per a la localització d’espais per a tallers i cotxeres en el continu urbà proper a Barcelona