Estudi tècnic econòmic per comprovar els serveis afectat en la parcel·la BZ1 en la ZAL Port Ciutat