Encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, per a la identificació dels serveis ambientals dels parcs urbans dels districtes de l’Eixample i Nou Barris, i dels parcs històrics de la ciutat