Primera addenda al Contracte Programa signat entre l’AMB i Barcelona Regional pel període 2020-2021