Protocol de col·laboració entre BR i l’Agència de Residus de Catalunya en la gestió de la informació relacionada amb activitats potencialment contaminants del sòl a l’àrea metropolitana de Barcelona com a eina de suport en el planejament urbanístic