Redacció de la modificació del Pla de Millora urbana del sector BZ de la Zona Franca de Barcelona