Segona addenda a l’encomanda de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a BR aprovada per acord de la comissió de govern en data 3 d’octubre de 2012