Serveis de redacció del “Pla especial pel desenvolupament d’un sistema de climatització centralitzada en l’àmbit de la Sagrera i el seu entorn”