Suport en el tractament de dades per l’elaboració de nous indicadors integrats dins del Sistema d’Indicadors que forma part de l’Observatori de l’Habitatge