Tasques de l’Oficina Estratègica de l’àmbit Pla del Delta del Llobregat