ENCÀRRECS
Entitat: Consorci del Besòs
Data de signatura: 01/02/2012  |  Import: 18.000,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 01/01/2012  |  Import: 871.467,55 € (IVA exclòs)