ENCÀRRECS
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 22/01/2024  |  Import: 1.362.507,76 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 10/05/2023  |  Import: 951.467,55 € (IVA exclòs)
Entitat: Autoritat Portuària Barcelona
Data de signatura: 24/03/2023  |  Import: 87.300,00 € (IVA exclòs)