ENCÀRRECS
Entitat: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Data de signatura: 25/11/2022  |  Import: 3.346,80 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 03/11/2022  |  Import: 1.360.800,00 (IVA exclòs)
Entitat: Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Data de signatura: 16/09/2022  |  Import: 1.300,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 05/05/2022  |  Import: 951.467,55 € (IVA exclòs)