ENCÀRRECS
Entitat: Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Data de signatura: 16/09/2022  |  Import: 1.300,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 05/05/2022  |  Import: 951.467,55 € (IVA exclòs)
Entitat: Barcelona Segrera Alta Velocitat, SA
Data de signatura: 04/04/2022  |  Import: 14.500,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Data de signatura: 24/02/2022  |  Import: 3.137,63 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 21/12/2021  |  Import: 692.427,16 € (IVA exclòs)