ENCÀRRECS
Entitat: Fundació Catalana de l’Esplai
Data de signatura: 03/05/2021  |  Import:
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 14/01/2021  |  Import: 26.000,00 € (iva exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 05/01/2021  |  Import: 189.944,87 € (IVA exclòs)