ENCÀRRECS
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 22/11/2019  |  Import: 621.800,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 22/11/2019  |  Import: 20.791,53 € (IVA exclòs)
Entitat: Autoritat Portuària de Barcelona
Data de signatura: 30/07/2019  |  Import: 30.102,07 € (IVA exclòs)
Entitat: Ajuntament de Barcelona
Data de signatura: 09/05/2019  |  Import: 4.100.000,00€ (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 03/05/2019  |  Import: 76.300,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Data de signatura: 25/02/2019  |  Import: 9.758,65 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 16/01/2019  |  Import: 871.467,55 € (IVA exclòs)