ENCÀRRECS
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 03/10/2018  |  Import: 336.975,75€ (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 03/08/2018  |  Import: 103.967,60 € (IVA exclòs)
Entitat: Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Data de signatura: 31/05/2018  |  Import: 2.652,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Centro Intermodal de Logística, S.A.
Data de signatura: 12/03/2018  |  Import: 17.5000,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Ajuntament de Barcelona
Data de signatura: 02/03/2018  |  Import: 4.100.000,00 € (IVA exclòs)