ENCÀRRECS
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 23/12/2020  |  Import: 273.510,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Data de signatura: 27/10/2020  |  Import: 370.000,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Ajuntament de Barcelona, Diputació Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Consorci AEU
Data de signatura: 05/10/2020  |  Import: --
Entitat: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Data de signatura: 23/07/2020  |  Import: 5.980,00 € (IVA exclòs)